CURACOM
                                                               
HovedsideOm ossNettbutikk

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologi benyttet til å styrke den enkelte mulighet til å klare seg selv, og dermed bidra til bedret livskvalitet og økt trygghet.

Vi kan i dag tilby plattformen i en totalløsning for alarm- kommunikasjon og varsling innen institusjon- og hjemmebasert omsorg.

I tillegg til selve plattformen tilbyr vi selv en rekke systemer og produkter, og i kan tillegg inkludere produkter og løsninger fra en rekke andre leverandører i en totalløsning. Videre utvides løsningene våre stadig med produkter og/eller protokoller for spesielle fokusområder; f.eks. vandring, fallforebygging, elektronisk tilsyn, etc.

Plattformen inkludere verktøy for integrasjon med EPJ- systemer.

Ved bruk av enkle bevegelsesdetektorer kan plattformen tilby flere funksjoner for å forebygge fall og uønsket vandring.

For alarmmottak tilbyr vi integrasjon med mobile alarmenheter som:

- Personsøkere
- Dect system
- WiFi (VoWiFi)
- Microsoft Lync
- Smarttelefoner
- Nettbrett

Vi kan tilby integrasjon for en rekke typer systemer. Av ulike typer alarmsystemer og alarmgivere kan nevnes:

- Sykesignalanlegg (kablet)
- Pasientvarslingsanlegg (trådløst)

- Overfallsalarmanlegg (sømløst integrert)
- Porttelefoner med strømming av video til
  mobil enhet
- Trådløse smykkesendere med tale
- Integrasjon med KNX, brannalarmanlegg, adgangs-
  kontroll, ITV, etc.
- Posisjonering (inkl. sporing)
- Trygghetsalarmer

Sykesignal- og pasientvarslingsanleggene kan benyttes som frittstående systemer, eller integreres sømløst i en totalløsning for så vel hjemmeboende som beboer i omsorgsboliger, bo og servicesentre, sykehjem, etc.

I totalløsninger kan et stort utvalg sensorer, "smart-husteknologi", etc. integreres.

Vi tilbyr applikasjoner for nettbrett som gir brukeren tilgang til en rekke funksjoner. Funksjonsvalget tilpasses den enkelte brukers funksjonsevne, og systemet kan selvsagt fullintegreres med våre sykesignal- og pasientvarslingsanlegg. Her er  noen eksempler:

- Gjøremål/huskelister med påminnelse og varsling
- Radio/TV
- Internett
- Kontaktlister med bilder
- Videosamtaler
- Skype
- Sosiale medier
- Telemedisin
- Alarmfunksjoner

 

 

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Velferdsteknologi
Personsikringanlegg
Service
Nedlasting
Kontakt oss
CURACOM AS
Telefon: +47 66813590