CURACOM
                                                               
HovedsideOm ossNettbutikk

Personsikringanlegg

BlueBell trådløst overfallsalarmanlegg med posisjonering.

BlueBell personsikringsanlegg er et trådløst anlegg med mobile enheter for sending og mottak av alarmer. Sending og mottak av alarmer gjøres på samme enhet.

BlueBell kan leveres med radio- eller IR basert posisjonssendere. Med radiobaserte posisjonssendere er det enkelt å etablere soneposisjonering, samtidig som det er enkelt å utvide med flere posisjoner om behovet endrer seg. Ved å benytte soneposisjoneringen reduseres investeringsbehov når det initielle behovet er å sikre et mindre antall personer.

Med strekkodeleseren kan brukerne logge seg inn i brukergrupper slik at enheten sender og mottar alarm i den aktuelle gruppen. Strekkoden kan også benyttes til å logge seg inn i f.eks. en bestemt etasje, avdeling eller rom. Da vil systemet eliminerer "falske" posisjoner den måtte se fra områder utenfor den aktuelle. Strekkoden kan også benyttes til dokumentasjon av vaktrunder e.l.

  

Noen av BlueBell´s egenskaper:

- Aktivering av alarm fra:
     Rød alarmknapp
     Panikksnor
     Fallalarm
- Kapsling i IP67.
- Strekkodeleser.
- Påloggingsterminal når flere
  brukere skal benytte
  samme enhet, men skal ha egen
  ID.
- Norsk tegnsett.
- Leveres med laderack og/eller
  enkellader.
- Justerbar styrke på posisjons-
  sendere.
- Batteridrift eller ekstern strøm-
  forsyning til posisjonssendere.

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Velferdsteknologi
Personsikringanlegg
Service
Nedlasting
Kontakt oss
CURACOM AS
Telefon: +47 66813590