CURACOM
                                                               
Velkommen til Curacom AS

 Alarm, varsling og
 
kommunikasjons-
 løsninger


Til:

Helse- og omsorgssektoren,
Undervisningssektoren (skoler),
Kriminalomsorgen, samt andre
virksomheter innen sosialtjeneste, barneverntjeneste, etc.


 

Vi er registrert hos Post- og teletilsynet som leverandør av radio-, teleterminal- og nettutstyr iht. forskrift 15.mars 2002 nr. 276.

Reg.nr. TUA 7807.


 
                  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURACOM ASTelefon: +47 66813590