CURACOM
                                                               
HovedsideOm ossNettbutikk
Velkommen til Curacom AS

 Alarm, varsling og
 
kommunikasjons-
 løsninger


Til:

Helse- og omsorgssektoren,
Undervisningssektoren (skoler),
Kriminalomsorgen, samt andre
virksomheter innen sosialtjeneste, barneverntjeneste, etc.


 

Vi er registrert hos Nkom som leverandør av radio-, teleterminal- og nettutstyr.

Reg.nr. TUA 7807

Vi innehar også ENA autorisasjon (ekomautorisasjon).

Reg.nr. ENA 7807  
                  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Velferdsteknologi
Personsikringanlegg
Service
Nedlasting
Kontakt oss
CURACOM AS
Telefon: +47 66813590